OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo Stary Folwark znajduje się w województwie zachodniopomorskim we wsi Bytowo, gmina Dobrzany. Funkcjonuje od 2002 roku i prowadzi działalność rolniczą, nasienną, rybacką i agroturystyczną. Gospodarstwo położone jest na obszarze Natura 2000 w ostoi Ińskiego Parku Krajobrazowego, w otoczeniu licznych jezior i lasów bogatych w zwierzynę i ptactwo łowne oraz w owoce runa leśnego.

Podwórze gospodarcze zajmuje powierzchnię około 3 ha i jako zespół folwarczny wpisane jest do ewidencji zabytków. Sąsiaduje z trzema stawami rybnymi, w których prowadzona jest ekstensywna hodowla ryb. Stawy są także udostępniane wędkarzom odwiedzającym gospodarstwo. Wygodny dostęp do łowiska zapewniają drewniane pomosty, a ławeczki i domki-rybakówki z miejscem na ognisko umilają pobyt nad wodą. W centralnej części podwórza stoi dworek mieszkalny z XIX wieku, w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna w przytulnie i komfortowo urządzonych pokojach. Za dworkiem znajduje się pawilon rekreacyjny przystosowany do organizacji imprez okolicznościowych.

Przez teren gospodarstwa przepływa rzeka Ina, do której brzegu przylega park z pałacem z XIX wieku, stanowiący także własność gospodarstwa. Oba obiekty są wpisane do rejestru zabytków. Obecnie trwają prace związane z odbudową pałacu i rewaloryzacją parku.

Od 2004 roku gospodarstwo prowadzi certyfikowaną działalność ekologiczną pod nadzorem jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST Sp. z o. o. W 2007 roku w gospodarstwie rozpoczęto produkcję ekologicznego kwalifikowanego materiału siewnego, która stała się głównym kierunkiem działalności. Wytwarzany jest materiał siewny zbóż (owies, jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto), łubinów, koniczyny, gryki, gorczycy. Areał upraw zajmuje około 200 ha podzielonych na poszczególne plantacje nasienne. Około 13 ha zajmują trwałe użytki zielone. Co roku gospodarstwo zapewnia dużą różnorodność gatunkową i odmianową swojej oferty. Plantacje uprawiane są zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolnych, wytycznymi produkcji ekologicznej oraz wymaganiami ustawy o nasiennictwie.

Gospodarstwo posiada własny park maszynowy: ciągniki, przyczepy, kombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewny, pług, pokosówkę, prasę kostkującą, bronę chwastownik, kultywator, koparko-ładowarkę, wózki paletowe, wagi przemysłowe. Czystość nasion zapewnia rozbudowana linia technologiczna do czyszczenia i pakowania ziarna. Materiał siewny przechowywany jest w workach typu Big Bag bądź w opakowaniach 50 kg. Na terenie gospodarstwa znajdują się dwa magazyny zbożowe o powierzchni około 1000 m2 każdy oraz siedem silosów zbożowych.
Równolegle z gospodarstwem rolnym prowadzona jest także działalność gospodarcza, w ramach której wprowadzany jest do obrotu kwalifikowany materiał siewny produkowany we współpracy z innymi rolnikami ekologicznymi. Materiał siewny podlega sprzedaży bezpośredniej bądź wysyłkowej na terenie kraju oraz do państw UE.  

Gospodarstwo współpracuje z hodowcami roślin (Danko Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Smolice, Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin) wytwarzającymi materiał mateczny odmian, stanowiący materiał wyjściowy naszej produkcji. Współpraca z hodowcami opiera się na długoletnich umowach licencyjnych. Jako jedno z nielicznych producentów nasion w kraju, a jako jedyne w nasiennictwie ekologicznym nasze gospodarstwo ma możliwość produkcji materiału siewnego w elitarnym stopniu bazowym.

Będąc producentem ekologicznym gospodarstwo należy do Stowarzyszenia EKOLAND, uczestniczy w forach rolników ekologicznych, wystawach, targach i konferencjach, m.in.: Biofach, Ekoseed. W ramach działalności gospodarczej i rybackiej jest także członkiem stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka Sieja oraz Lokalna Grupa Działania Dobre Inicjatywy Regionu i korzysta z dofinansowania podejmowanych działań ze środków unijnych, m.in. z programów: PO RYB”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gospodarstwo prowadzi działalność mocno zróżnicowaną i unikatową w skali kraju wielokrotnie nagradzaną przez instytucje państwowe, m.in. wyróżnieniem Ministra Rolnictwa za pionierską działalność w nasiennictwie ekologicznym. Różne kierunki działalności zapewniają szeroką ofertę produktów i usług. W każdej z dziedzin systematycznie prowadzone są inwestycje rozwojowe. Chętnie dzielimy się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z osobami zainteresowanymi zakresem naszej działalności.

Gospodarstwo położone jest na obszarze Natura 2000, na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu jeziora Bytowo. Otaczają je liczne inne jeziora i lasy bogate w zwierzynę i ptactwo łowne oraz owoce leśne. Dość blisko, bo niewiele ponad 80 km, stąd do regionalnej metropolii – Szczecina i jego bogatej oferty kulturalnej.

Kontakt:
Jadwiga Galaś
Bytowo 28,  73-130 Dobrzany

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.