OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo „Siedlisko Natury” zostało założone w 2012 r. na płaskowyżu malowniczej wioski Opolnica w otoczeniu Gór Bardzkich, jako jedna z wiodących części projektu „Ekoosada Opolnica”.

Wcześniej gospodarze zajmowali się przez 28 lat prowadzeniem w województwie małopolskim certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego: „Brzozowy Gaj”.

 Twórcami „Siedliska Natury” są Paweł Kobielus z żoną Grażyną, córką Julią oraz całą rzeszą osób wspierających. Na powierzchni 2 ha podjęliśmy wyzwanie stworzenia modelowego siedliska ekologicznego. Ponieważ zaczęliśmy od zera, na ściernisku, pierwszym krokiem było posadzenie żywopłotu, sadu ze starymi odmianami drzew, lasu i roślin użyźniających glebę. Wybudowaliśmy dom według zasad biobudownictwa, w technologii szkieletu drewnianego wypełnionego kostkami słomy i pokrytego tynkami glinianymi. Dom zaopatrywany jest w wodę z własnej studni głębinowej, a energia elektryczna, ogrzewanie i ciepła woda są w większości zasługą odnawialnych źródeł energii (słońce i biomasa). W 2016 r. wspólnie z fundacją Agri Natura posadziliśmy kolejny sad starych wysokopiennych odmian.

Nasze pole uprawne użytkowane jest zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Jednak jesteśmy „gospodarstwem wolnym od certyfikatów”. Sami dbamy o najwyższą jakość naszych produktów, dając na nie osobistą gwarancje i biorąc za nie pełną odpowiedzialność. W uprawie nie używamy żadnej agrochemii, a żyzność gleby utrzymujemy za pomocą naturalnych metod. Zajmujemy się uprawą warzyw gruntowych, głównie starych i sprawdzonych odmian. Nasze priorytety to: samowystarczalność, bioróżnorodność, zdrowy styl życia w praktyce i aktywne dbanie o środowisko naturalne, które jest naszym domem. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Wykształcenie ogrodnicze zdobywaliśmy w szkołach i gospodarstwach ogrodniczych w Polsce i Niemczech. Działalność ogrodniczą prowadzimy od początku lat ‘90. Praktykantów możemy przyjmować od maja do listopada. Zapewniamy pokój z łazienką oraz wyżywienie.

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.