OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z początkiem wiosny studenci II grupy kursu rolnictwa ekologicznego rozpoczęli swój pierwszy zjazd dotyczący gleby. Obecnie trwa trzeci tydzień zjazdu.

Mieliśmy już zajęcia o permakulturze z Łukaszem Nowackim. Był też u nas Reto Ingold ze szwajcarskiej szkoły rolnictwa biodynamicznego, który uczył nas o uprawie gleby i robienia kompostu. Poznawaliśmy wpływ orania na glebę i próbowaliśmy samodzielnie orać, nawet drewnianym radłem! Mieczysław Babalski, rolnik i pasjonat ekologii uczył nas szczepienia drzewek owocowych. Mamy też za sobą pierwsze próby układania płodozmianu. Zajęcia na temat geologii poprowadził dr Witold Lenart z Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wprowadzenia do świata roślin dokonała p. prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska. O tym, jak starożytni korzystali z nieba w codziennym roku gospodarskim mówił prof. PAN - Jarosław Włodarczyk. Najwięcej zaś zajęć prowadzili praktycy: Peter Stratenwerth, Paweł Kulpa (rolnictwo), Anna Szarzalska (rzemiosło), Ewa Smuk Stratenwerth (angielski, debaty oksfordzkie). Były też zajęcia z kosmologii, podczas których odtworzyliśmy układ planetarny! 

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.