OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwsze, ogólnopolskie spotkanie grup RWS zapraszamy do Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.

Chcemy zainicjować cykliczne spotkania grup RWS z myślą o stworzeniu sieci polskich grup RWS, aby były liczne, widoczne i odporne na kryzys.

60RWS do wydarzenia
 
Grupy RWS są obecne w Polsce od ponad 10 lat. Przez ten czas dużo się działo, również w skali światowej. Ruch Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność jak nigdy wcześniej nabiera siły i staje się dobrą odpowiedzią na obecne wyzwania: m.in. kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, suwerenność żywnościową.
Polskie RWS-y dostarczają żywność szacunkowo do ok.1000 rodzin przez większą część roku!
Poznajmy się wzajemnie - kim są w Polsce ludzie tworzący RWS-y? Jakie mamy potrzeby i jak działamy? Jak wzmacniać nasz ruch?
Dwudniowe spotkanie w EUL-u to będzie bezpieczna przestrzeń do wspólnego dzielenia się i nauki. Stworzyłyśmy taki zarys programu:
  • zajęcia nt. bioróżnorodności w uprawie warzyw poprowadzi dr inż. Beata Studzińska, ekspertka z zakresu uprawy ekologicznej warzyw i owoców (piątek)
  • planowanie sezonu w modelu RWS przedstawią Magda i Filip Partyka z Green Leaf Gospodarstwo Regeneratywne Kąkolewice, https://www.facebook.com/greenleafGRKakolewice (sobota)
  • spotkanie z Adrianną Augustyniak z RWS Dobrzyńskie Warzywa, która opowie o prowadzeniu RWS-u z 10-letniej perspektywy, https://www.facebook.com/rwsdobrzyn (sobota)
  • spotkanie z praktykami RWS-ów: dyskusje, wymiana doświadczeń
  • prace w podgrupach (upowszechnianie RWS/ sieciowanie/ promowanie)
  • storytelling dla RWS-ów. Jaką mamy (wspólną) narrację - dyskusja z pracą warsztatową
I najważniejsze: integracja!
 
Szczegółowy program będzie dostępny w połowie stycznia 2023.
 
Kiedy i jak:
3 lutego, piątek godz.10.30 do 4 lutego, sobota godz.15
 
Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza - liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia zbieramy do 20 stycznia 2023.
 
 
Cena: 55 zł - nocleg, 90 zł - dwa obiady
Proponujemy w rozliczeniach skorzystać z ekonomii współdzielenia:
śniadania i kolacje w formie wspólnego stołu - każdy jest proszony o przyniesienie ze sobą artykułów spożywczych (zakup możliwy również na miejscu, na terenie ośrodka znajduje się sklep z ekologiczną żywnością),
podczas wydarzenia planujemy zrzutkę na pokrycie opłaty za wynajem pomieszczeń, media itp. - dobrowolna kwota według możliwości.
Koszta związane z organizacją oraz prowadzeniem spotkania (wykłady, moderacja, facylitacja) są pokrywane w formie pracy wolontarystycznej lub są opłacone ze środków własnych organizatorów spotkania, którymi są:
Sieć Nyeleni Polska (fb: https://www.facebook.com/nyelenipl)
Instytucje wspierające:
Fundacja Velux
Fundacja L’Occitane
L’Occitane Polska

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.