OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – dzięki grantowi od Velux Foundation – podjął pracę nad 6 nowymi kwalifikacjami rynkowymi w polskiej ramie kwalifikacji.

O co chodzi? O możliwość zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu, który potwierdza posiadanie kwalifikacji na określonym poziomie, co precyzuje suplement do certyfikatu. Dzięki temu potencjalny pracodawca w Unii Europejskiej (i nie tylko) ma jasność, na ile kompetentny i samodzielny jest jego potencjalny pracownik.

Przy każdej kwalifikacji EUL zatrudnił ekspertów związanych z daną dziedziną i we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, którego eksperci służyli kompetencjami w tworzeniu odpowiedniej dokumentacji, koordynował pracę nad następującymi kwalifikacjami:

  • Edukowanie na rzecz bioróżnorodności;         
  • Asystowanie osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym w pracy w gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym metodami ekologicznymi; 
  • Edukowanie o zmianie klimatu;
  • Chów dzikich pszczołokształtnych;     
  • Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS);      
  • Projektowanie, zakładanie i prowadzenie ogrodu ekologicznego.

Po miesiącach intensywnej pracy wszystkie kwalifikacje (ściślej: dokumenty opisujące szczegółowe wymagania) zostały złożone do odpowiednich ministerstw. Tymczasem EUL organizuje tzw. kursy krótkie przygotowujące specjalistów z poszczególnych kwalifikacji. Odbyły się już pierwsze kursy ogrodu ekologicznego i doradztwa RWS. Kolejnym krokiem prac jest ubieganie się przez EUL o status instytucji certyfikującej, by móc prowadzić egzaminy. Po co to wszystko? By wzbogacić polski rynek pracy o specjalistów w zawodach związanych z ekologią i ochroną środowiska. Dotychczasowe kursy pokazują, że są w Polsce inspirujący i pełni pasji ludzie, którzy są chętni kształcić się w zaproponowanych dziedzinach.

edukatorzyBiorozno

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.