OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długo wyczekiwany kurs: Doradca Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) 7-10 listopada 2022 we wspaniałym miejscu edukacji ekosystemowej – certyfikowanym siedlisku Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego (EUL) w Grzybowie koło Płocka.

Chcesz pracować zawodowo przy tworzeniu i rozwoju grup Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność?
Widzisz potencjał i potrzebę zmiany w sposobie wytwarzania żywności i dostępie do niej?

Zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do zostania doradcą RWS. Cena dla edycji pilotażowej: 1000 zł (w tym: 160 zł - noclegi, 240 zł - wyżywienie, 600 zł - udział w kursie + materiały).

Doradca RWS będzie wykorzystywać wiedzę z obszaru rolnictwa ekologicznego oraz wiedzę dotyczącą społecznych i środowiskowych aspektów prowadzenia działalności rolniczej.

Zapraszamy zarówno osoby już działające w RWS-ach, jak i te, które chcą poznać ten model krótkiego łańcucha dostaw i poszerzyć swoją wiedzę, przećwiczyć praktyczne umiejętności. Po ukończeniu kursu, prawdopodobnie pod koniec 2023 r., będzie możliwość przystapienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie zawodowej kwalifikacji rynkowej. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach związanych z rolnictwem i  zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz doradzać rolnikom w ramach własnej działalności.


Program został stworzony z myślą o zwiększeniu liczby działających RWS-ów w Polsce i wykwalifikowanych doradców RWS oraz upowszechnianiu grup RWS jako społecznych strategii rozwoju rolnictwa przyjaznego dla klimatu.

Na kurs składają się m.in.:

- podstawy teoretyczne dotyczące tworzenia i prowadzenia RWS, w tym jego wyzwań i korzyści dla rolnika i konsumenta oraz akty prawne dotyczące prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;

- analizy sytuacji gospodarstwa pod kątem założenia RWS, tworzenie planu produkcji, planu finansowego oraz planu stworzenia i rozwoju RWS, a także opracowanie umowy pomiędzy rolnikiem a konsumentami.

Odwiedzimy rolniczkę prowadzącą grupę RWS na jej gospodarstwie oraz spotkamy się z kilkoma osobami z grup RWS.

Zespół merytoryczny:
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy: Ewa Smuk Stratenwerth, Bernadeta Gołębiowska
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno: Anna Wiklińska
Monika Onyszkiewicz
Wioletta Olejarczyk

monika1

BIO Monika Onyszkiewicz: W latach 2003-2016 koordynatorka i współtwórczyni Jarmarków Ekologicznych we Wrocławiu realizowanych przez Fundację EkoRozwoju. Od 2006 r. prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Od 2014 roku działa w europejskiej sieci URGENCI nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach grup RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, ang. Community Supported Agriculture, CSA). Zajmuje się budowaniem miejskiej społeczności skupionej wokół ekonomii społecznej i solidarnej, w której dostęp do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Jest członkinią Rady Nadzorczej i Komisji Kontroli Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, której Fundacja Ekorozwoju jest jedną ze współzałożycielek.

Linki: www.fer.org.pl

wiola1
BIO Wioletta Olejarczyk: rolniczka agroekologiczna na etacie u Matki Ziemi, inicjatorka Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie i RWS Słoneczna 25, edukatorka suwerenności żywnościowej, opiekunka nasion, członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska oraz Fundacji AGRO-PERMA-LAB. Zielarka fitoterapeutka.

Linki: https://agropermalab.org/?fbclid=IwAR1bGJ_ClWlIcS8SHDF5IZt90m4PyEhmtSQinuqOaSzdYtN33eN3B2XI3Ac

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: 603 061 561

e-mail: eul@grzybow.pl

 

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.