Potrzebujemy zmiany narracji i zmiany praktyk. I mówimy tu nie tylko o praktykach rolniczych – odchodzeniu od wielkoobszarowych monokultur, przemysłowego chowu zwierząt, pestycydów i nawozów sztucznych, ale także o praktykach społecznych i politycznych. Potrzeba nam współpracy, odbudowy więzi społecznych i naturalnych ekosystemów, odważnych decyzji politycznych i zmian systemowych. Z całym więc przekonaniem powtarzamy hasło, że w obecnej sytuacji – Jedzenie to akt polityczny.

Jest już dostępna on-line nasza wspólna publikacja przygotowana z całym zespołem ekspertów, praktyków i aktywistów. Książka została napisana specjalnie na II Ogólnopolskie Forum Suwerenności Żywnościowej, które było organizowane przez Nyeleni Polska i wielu innych partnerów, w tym naszą Koalicję, 31.01 – 2.02.2020 r. w Warszawie. Ukazała się dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Fondation de France.

Książka podzielona jest na cztery części inspirowane aspektami i wymiarami, które obejmuje Agroekologia: wiedza, polityka, praktyka i zmiana (w kontekście ruchu społecznego).

Pierwszą zaczynamy od Słowniczka, w którym starałyśmy się zawrzeć wszystkie pojęcia kluczowe dla zrozumienia publikacji, a także szeroko omawiamy koncepcje Agroekologii i Suwerenności Żywnościowej.

W drugiej (polityka) próbujemy przybliżyć skomplikowane polskie, europejskie i globalne uwarunkowania i ramy dla polityk rolno-żywnościowych. W „praktyce” przybliżamy konkretne agroekologiczne postulaty i rozwiązania. Prezentujemy bardzo merytoryczny i ważny raport dotyczący Agroekologii i innych innowacyjnych podejść.

Ostatni rozdział nazwałyśmy „zmiana”. Bo to, co najważniejsze, to zmiana naszej świadomości. Chodzi o radykalną zmianę naszych przyzwyczajeń i nawyków, ale także radykalną transformację całego systemu. Nie chcemy szukania sposobów na dostosowanie się do dominującego modelu przemysłowego systemu rolnego i żywnościowego.
Chcemy całkowitej transformacji systemów żywnościowych.

Tutaj można pobrać publikację w pdf

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 21.01.2020 153707